Håndlaftet hus

Hvorfor velge håndlaftet hus?

Tømmer av høy kvalitet:

Tømmer av høy kvalitet blir valgt til håndlaftet hus. Dette reduserer  muligheten for vridninger og sprekker i stokken. hver enkelt tømmerstokk er nøye valgt, bearbeidet, tørket og formet etter hver enket hytte.

En unik håndlaftet løsning:

Lafting av laftehus, håndverk teknikk

Rankomis apdoroto rąstinio namo kampasTømmeret til håndlaftede hytter tar vare på det vakre i naturen og det unike i hvert tre. Stokker med jevn tykkelse blir brukt i produksjonen og oppsettet av hytten men høyden på er naturlig. den blir nøye tilpasset både stokken over og under, slik at den passer kun her.

Fordeler med laftehytter:

Håndlaftede hyter settes sammen av stokker med tykkelse 150-200mm som formes til et mesterverk. Takket være våre kvallites materialer og laftekunnskap er det mange fordeler med å bo i en laftehytte: veggen puster og ventilere naturlig innemiljøet, stabil relativ luftfuktighet og statisk elektrisitet forekommer ikke. Tømmer er et naturlig byggemateriale og avgir ikke kjemiske substanser til innemiljøet.

Hvorfor er våre laftehytter så spesielle?

Vi bygger laftehytter basert på norske teknologi og erfaringer.Byggingen starter med å velge kvalitetstømmer- vi bruker modent tømmer ( treet er 70- 100 år og hugget etter FSC ( Forest Stewardship Council) sertifikat og deretter velges hver stokk individuelt. Stokken blir manuelt kuttet på fra to sider slik at veggen får lik tykkelse.- fra 150-200mm- så blir den barket. stokker som kuttes slik tar vare på det unike fordi kun to sider bearbeides og den naturlige høyden beholdes slik naturen skapte den.

Stokken tørkes deretter til 18% fuktighet i en tømmertørker. tørkeprosessen er nøye overvåket. Stokken blir kuttet og pusset og klargjort for produksjon i fabrikken. Hytta blr satt opp på fabrikken. Hver stokk blir tilpasset nabostokkene slik at alt passer nøyaktig sammen. Når vi produserer laftehytter kan vi ta ut alle hull for  elektrisitet, vann og andre avtalte systeminstallasjoner. Slutt detaljer som vinduer, dører og terasser kan også produseres på vår fabrikk.

Komplette prosjekter

Tilbakemeldinger

Jeg ønsker å si at vi er veldig fornøyd med kvaliteten av materialene, utførelsen fra de ansatte og kundeservice.Hver stokk passet nøyaktig på sin plass. Alt er laget etter Norske standarder og tradisjoner. Det var ikke nødvendig å justere noe.

Øystein Solberg, Norway

Har du spørsmål angående lafte konstruksjoner?

Vennligst kontakt oss og så vil vi besvare deres spørsmål

!  Ikke korrekt utfylt felt

Formular er sendt

Kontakt