Arkiv: 2019 gegužės

‘19 mai 07 d.

Dolena drives av solen

DOLENA er en av de største produsentene av økologiske trehus i Litauen. En betydelig mengde elektrisitet forbrukes i prosessen med produksjon av trekonstruksjoner. Elektrisitet er kjøpt fra eksterne leverandører, hvorav de fleste produseres fra ikke-fornybare ressurser.

For å gjøre virksomheten mer miljøvennlig, vil Dolena være i 2018. har igangsatt et prosjekt for å øke produksjon og bruk av fornybar energi i selskapet. I 2019 gjennomførte selskapet et solkraftverkprosjekt med støtte fra EUs strukturfond. Under dette prosjektet ble det installert 90 KW solkraftverk på bygningene som brukes av UAB Dolena, og elektrisiteten produsert fra fornybare energikilder (RES) oppfyller ¼ av selskapets energibehov. På den måten reduserer selskapet ikke bare miljøpåvirkningen av energiproduksjonen, men sikrer også teknologiske fremskritt. Dette prosjektet bidro til å oppfylle Litauens internasjonale forpliktelser for å øke energiproduksjonen fra RES.

 

... ->

Kategorier: Nyheter